Официален представител на 
 

STRATUS

  • Мокетни плочи за зони с умерен трафик - офис, хотел, магазин - клас 33;
  • Обща дебелина - 6.8мм;
  • Размер на плочите - 50 х 50см.;
  • Шумоизолация - 23 dB;
  • Клас на негоримост - Bfl-s1.

Техническа карта STRATUS

 

 

 
 

 

0056 Jet Stream