Официален представител на 
 

BRICKWORKS

  • Мокетни плочи за зони с умерен трафик - офис, хотел, магазин - клас 33;
  • Обща дебелина - 6,5мм;
  • Размер на плочите 50 х 50см.;
  • Шумоизолация - 25 dB;
  • Клас на негоримост - Bfl-s1.

Техническа карта BRICKWORKS

 

 

 
 

 

0002 Brunswick
0003 Himley
0004 Ironstone
0006 Tonbridge