Официален представител на 
 

LAFITE CONNECT

  • Мокетни плочи за зони с умерен трафик - офис, хотел, магазин - клас 33;
  • Обща дебелина - 5,9мм;
  • Размер на плочите - 50 х 50см.;
  • Шумоизолация - 22 dB;
  • Клас на негоримост - Bfl-s1.

Техническа карта LAFITE CONNECT

 

 

 
 

 

0032 LC1
0033 LC2
0034 LC3
0035 LC4
0036 LC5
0037 LC6
0038 LC7
0039 LC8
0040 LC9
0041 LC10
0042 LC11
0043 LC12
0044 LCS13
0045 LCS14
0046 LCS15
0047 LCS 16
0048 LCS17
0049 LCS18
0026 LCD22
0027 LCD23
0028 LCD24
0031 LCD27