Официален представител на 
 

STREETWISE DESIGN

  • Мокетни плочи за зони с умерен трафик - офис, хотел, магазин - клас 32;
  • Обща дебелина - 7,0мм;
  • Размер на плочите 50 х 50см.;
  • Шумоизолация - 23 dB;
  • Клас на негоримост - Bfl-s1.

Техническа карта STREETWISE DESIGN

 

 

 
 

 

0014 Coal
0015 Iron
0016 Flint
0017 Slate
0057 Orange
0058 Red
0059 Green
0060 Blue