Официален представител на 
 

Подготовка на основата и монтаж на PVC настилки

 

„Флоринг Дизайн“ ООД е строително търговска компания, официален представител на един от световните лидери в производството на PVC настилки „Gerflor“-Франция.

Освен доставка на материалите за да гарантираме качеството им, разполагаме и с квалифицирани монтажни групи, които извършват подготовка на основата и монтаж.

Гаранционния срок на всички подготвителни строително монтажни работи и монтажа на настилката е 5г.

За срочно и качествено изпълнение на договорените дейности, са необходими следните условия:

  • Основата трябва да е здрава, гладка, суха(влажност под 4,5%) и добре почистена.
  • Минимална температура на въздуха в помещението +15°С.

Технологията на монтаж включва следните дейности и изисква спазването на тяхната  последователност:

  • Почистване на основата.
  • Грундиране с подходящ грунд в зависимост от основата - абсорбираща или неабсорбираща.
  • Направата на саморазливна нивелираща замазка за постигане на гладкост.
  • Разкрояване на настилката в случаите, когато тя е ролонна или определяне посоката и подредбата на виниловите плочи.
  • Пълноплощно нанасяне на лепилото и изчакване определеното от производителя време до достигане на якостните му качества.
  • Залепване на настилката.
  • Валиране за отстраняване на въздуха.
  • Прешиване между платната посредством термозаварка при ролонните настилки. Луксозните винилови плочи и свободно положимите плочи неизискват тази дейност.