Официален представител на 
 

LAFITE CONNECT SPACE

  • Мокетни плочи за зони с умерен трафик - офис, хотел, магазин - клас 33;
  • Обща дебелина - 5,9мм;
  • Размер на плочите - 50 х 50см. и 25 х 100см.;
  • Шумоизолация - 22 dB;
  • Клас на негоримост - Bfl-s1.

Техническа карта LAFITE CONNECT SPACE

 

 

 
 

 

0052 LCSPACE28
0053 LCSPACE29
0054 LCSPACE30
0055 LCSPACE31
0056 LCSPACE32
0057 LCSPACE33