Официален представител на 
 

URBAN MYTH

  • Мокетни плочи за зони с умерен трафик - офис, хотел, магазин - клас 33;
  • Обща дебелина - 6,0мм;
  • Размер на плочите - 50 х 50см. и 25 x 100см.;
  • Шумоизолация - 23 dB;
  • Клас на негоримост - Bfl-s1.

Техническа карта URBAN MYTH

 

 

 
 

 

0061 Quartz
0062 Pewter
0063 Steel
0064 Lead
0065 Graphite
0066 Carbon
0068 Amber
0070 Sapphire
0071 Amethyst
0072 Ruby