Официален представител на 
 

EMPHASIS

  • Мокетни плочи за зони с умерен трафик - офис, хотел, магазин - клас 33;
  • Обща дебелина - 6.8мм;
  • Размер на плочите - 50 х 50см.;
  • Шумоизолация - 25 dB;
  • Клас на негоримост - Bfl-s1.

Техническа карта EMPHASIS

 

 

 
 

 

0019 Gold 101
0020 Orange 102
0021 Red 103
0022 Green 104
0023 Sky 105
0024 Blue 106